emdr (eye movement desensitisation and reprocessing)

voor klachten, veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot een posttraumatische stress-stoornis bestaat de mogelijkheid tot het behandelen met emdr ("eye movement desensitisation and reprocessing")

posttraumatische stressklachten zijn o.a:

  • herbelevingen van het trauma
  • nachtmerries en slaapproblemen
  • onrust en prikkelbaarheid
  • vermijding van prikkels die met het trauma van doen hebben.

emdr is een korte, geprotocolleerde psychotherapie die helpt om de innerlijke verwevenheid van herinneringen aan het trauma, negatieve gedachten en lichamelijke spanningen te verminderen.

meer lezen: www.emdr.nl

© 2008 - 2019. Arnoud van Buuren | An Idar Creative design