evaluatie

evaluatieformulier, bij voorkeur in te vullen, een half jaar tot een jaar na beëindiging van het contact.
   
cliënt nummer   
email   
1 = helemaal niet mee eens   
3 = mee eens
2 = niet mee eens
4 = helemaal mee eens
1234
contact en bejegening
de therapeut is vriendelijk
de therapeut neemt mij serieus
de therapeut heeft genoeg tijd voor mij
de therapeut is telefonisch goed bereikbaar
professionaliteit
de therapeut helpt mij met mijn problemen
de therapeut geeft goede adviezen
de therapeut heeft voldoende kennis om mij te kunnen helpen
ik werd meteen geholpen toen dat nodig was
de therapeut komt zijn afspraken na
informatie
ik krijg voldoende informatie over de hulp
ik ken de inhoud van het behandelplan
ik weet hoe ik een klacht kan indienen
ik weet aan wie informatie over de behandeling wordt gegeven
doel en resultaat
ik weet wat het doel van de behandeling is
mijn mening is bepalend bij de beslissingen over de hulp
de hulp sluit goed aan bij wat ik wil veranderen
de hulp helpt mij echt goed
ik zet mij in om de hulp tot een succes te maken
ik zou een ander aanraden om hulp te zoeken bij deze therapeut
welk rapportcijfer (1 tot en met 10) geeft u voor de hulp (tot nu toe)?
wat zou u willen verbeteren aan de hulp?
ik dank u hartelijk voor uw medewerking.
© 2008 - 2016. Arnoud van Buuren | An Idar Creative design